Wat wij doen

Participand investeert, samen met particuliere beleggers, in gebouwen in voornamelijk de Randstad. Wij focussen op de behoefte van de gebruikers en verbeteren de gebouwen door te investeren in verduurzaming. Onze favoriete beleggingshorizon is “voor altijd”. Met deze houding benaderen wij de gebruikers van het gebouw, het onderhoud en eventuele renovatie of verduurzaming. Participand maakt het mogelijk om te investeren in vastgoedfondsen met stabiele rendementen en groeimogelijkheden. 

 

 

De doelstelling van Participand is samen met haar beleggers te participeren in de verschillende beleggingsobjecten.

 

Na aankoop

Na aankoop van een gebouw richt Participand met investeerders een Besloten Vennootschap of een Commanditaire Vennootschap op om het vastgoed in eigendom te verwerven. Participand neemt zelf ook deel in het groepsvermogen. Wij beheren al onze gebouwen zelf (technisch en commercieel) zodat wij een goed en nauw contact met de huurder kunnen onderhouden.

 

Doelstelling

Participand wil de komende jaren haar portefeuille uitbreiden en zoekt naar nieuwe beleggingsmogelijkheden in en rondom Amsterdam.